RussianLithuanianEnglishLBA Posėdžių protokolai

lba_logo LIETUVOS SPORTINIO BRIDŽO ASOCIACIJA 

 LIETUVOS SPORTINIO BRIDŽO ASOCIACIJOS PREZIDIUMO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2010 m. spalio 6 d.

Vilnius

 Susirinkimas įvyko 2010 m. spalio 6 d.

Susirinkimo pirmininkas: Erikas Vainikonis.

Susirinkimo sekretorė: Justė Rotomskytė. 

Dalyvavo: Lietuvos sportinio bridžo asociacijos prezidentas Erikas Vainikonis, Lietuvos sportinio bridžo asociacijos viceprezidentas Gintaras Simanaitis, Lietuvos sportinio bridžo asociacijos sekretorė Justė Rotomskytė, Lietuvos sportinio bridžo asociacijos komisaras Andrejus Orlovičius, Vilniaus miesto bridžo klubo prezidentė Sonata Mališauskaitė – Simanaitienė, Lietuvos sportinio bridžo asociacijos prezidiumo narys Albertas Tyla, Lietuvos sportinio bridžo asociacijos prezidiumo narys Edgaras Tallat-Kelpša. 

Darbotvarkė:

1.      Lietuvos sportinio bridžo komandinių A ir B lygos pirmenybių nuostatų pakeitimų patvirtinimas.

2.      2010/2011 m. sezono LBA organizuojamų sportinio bridžo varžybų kalendoriaus patvirtinimas. 

1.      SVARSTYTA. Lietuvos sportinio bridžo komandinių A ir B lygos pirmenybių nuostatų pakeitimų patvirtinimas.

LBA Prezidentas Erikas Vainikonis pristatė susidariusią situaciją: komisaras paskelbė registracijos į A, B lygas ir į atranką į B lygą terminus, kai kurios komandos išreiškė norą registruotis praėjus registracijos terminui, dėl ko susidarė neapibrėžta situacija. Neapibrėžtumą sukėlė diskusija dėl Lietuvos sportinio bridžo komandinių A ir B lygos pirmenybių nuostatų (7 punktas) turinio skirtingo aiškinimo. Jeigu kyla diskusijos dėl nuostatų turinio aiškumo, siūlytina jas patikslinti. Be to, jau seniai buvo daug kartų pateiktas pasiūlymas, kad tik LBA klubų nariams būtų suteikta teisė dalyvauti Lietuvos komandinėse pirmenybėse: LBA priklausantys klubai moka narystės mokestį priklausomai nuo klubo narių skaičiaus, todėl šių klubų nariams turėtų būti suteiktos specialios teisės, pagrindžiančios narystės mokesčio mokėjimą. Rengiant pakeitimus, atsižvelgta ir į šį pasiūlymą. Organizuojant komandines pirmenybes, atkreiptas dėmesys į kai kurių nuostatų (37-40 p.) netikslumus. 37-38 p. nustatyta, kad komandų prizininkių žaidėjai apdovanojimi taurėmis ar medaliais, jeigu „sužaidė daugiau kaip 35 % reguliariajame sezone ir atkrintamosiose varžybose numatytų dalinimų“. Komandinių pirmenybių metu yra sužaidžiami 408 dalinimai, 35 proc. sudaro 142 dalinimai, teoriškai toks skaičius negali būti sulošiamas: per 7 turus po 20 dalinimų sulošiama 140 dalinimų, jeigu priskaičiuoti atkrentamųjų (pusfinalių ar finalų) turus, tai artimiausias skaičius 142 gaunamas, jei žaidėjas sulošia 6 turus po 20 dalinimų, pridedant 2 atkrentamųjų varžybų turus po 16 dalinimų – t.y. iš viso sulošia 152 dalinimus. Todėl pateiktas pasiūlymas vietoj procentų nustatyti tikslius suloštų dalinimų skaičius, nustatant tikslius skaičius, atsižvelgta, kad jie būtų ne mažesni nei paskaičiuotini pagal procentus ir, kad būtų pagal galimybes artimesni procentais nustatytam skaičiui. LBA Prezidentas Erikas Vainikonis pristatė siūlomus pakeitimus: 

„4. LBA Prezidiumas patvirtina Lietuvos sportinio bridžo komandinių pirmenybių varžybų tvarkaraštį. Komisaras atsakingas už komandinių pirmenybių sklandų organizavimą: paskelbia informaciją apie tikslią Lietuvos komandinių pirmenybių varžybų vietą, laiką, tvarkaraštį, skelbia registraciją į Lietuvos komandines pirmenybes, nustato registracijos terminus, priima ir registruoja paraiškas, varžybų dalyvių konvencines kortas, vykdo kitas funkcijas bei priima sprendimus visais klausimais, susijusiais su efektyviu ir sklandžiu komandinių varžybų organizavimu. Komisaro sprendimai gali būti skundžiami LBA Prezidiumui, kuris turi teisę panaikinti komisaro priimtus sprendimus.“

 „5. Lietuvos komandinėse pirmenybėse turi teisę dalyvauti tiktai žaidėjai, esantys Lietuvos sportinio bridžo asociacijai priklausančių klubų nariais. Kiekvienai komandai, dalyvaujančiai Lietuvos komandinėse pirmenybėse, gali atstovauti tik žaidėjai, užregistruoti oficialioje komandos paraiškoje.Starto mokestis Lietuvos komandinių pirmenybių A lygos komandai yra 450 litų, B lygos – 360 litų. Jei visą komandą sudaro žaidėjai, kuriems turnyro pradžios metų sausio 1d. buvo 25 metų ar jaunesni, komandai taikoma 50% nuolaida. Jei tokią komandą sezono metu papildo žaidėjai, kuriems turnyro pradžios metų sausio 1d. buvo daugiau, nei 25 metai, tai komanda privalo sumokėti likusią dalį iki pilno mokesčio“ 

„7. Komandos privalo pateikti paraiškas komisarui. Paraiškoje turi būti užregistruoti ne mažiau kaip keturi ir ne daugiau kaip aštuoni žaidėjai. Paraiškoje kiekviena komanda nurodo komandos kapitoną, jo telefoną, elektroninio pašto adresą ir savo atstovą Apeliacinėje komisijoje.“

 „37. A lygos nugalėtojos žaidėjai apdovanojami taurėmis, jei įvykdė bent vieną iš sąlygų:    sužaidė ne mažiau kaip 136 dalinimus visų komandinių pirmenybių metu: reguliariajame sezone ir atkrintamosiose varžybose.“ 

„38.    A ir B lygos komandų prizininkių žaidėjai apdovanojami medaliais, jei įvykdė bent vieną iš sąlygų:    sužaidė ne mažiau kaip 152 dalinimus visų komandinių pirmenybių metu: reguliariajame sezone ir atkrintamosiose varžybose;    sužaidė ne mažiau kaip kaip 32 pusfinalio dalinimus ir ne mažiau kaip 32 finalo dalinimus.“ 

„39.    A ir B lygos komandų prizininkių žaidėjai apdovanojami diplomais, jei įvykdė bent vieną iš sąlygų:    sužaidė ne mažiau kaip 80 dalinimų visų komandinių pirmenybių metu: reguliariajame sezone ir atkrintamosiose varžybose;    sužaidė ne mažiau kaip 32 pusfinalio dalinimus ir ne mažiau kaip 32 finalo dalinimus.“ 

„40.    Geriausias ir A, ir B lygų žaidėjas (pagal asmeninį Butler’į), sužaidęs ne mažiau kaip 140 reguliaraus sezono padalinimų, apdovanojamas taure.“ 

Albertas Tyla pastebėjo, kad neaišku, kur komisaras turėtų skelbti priimtus sprendimus dėl Lietuvos komandinių pirmenybių – ar užtenka paskelbimo elektroninio pašto žinute konferencijoje Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , kurioje ne visi žaidėjai yra užsiregistravę, todėl tikėtina, kad ne visi suinteresuoti varžybų dalyviai gaus informaciją apie priimtus komisaro sprendimus. Sonata Mališauskaitė – Simanaitienė pasiūlė papildyti punktą privalomu skelbimu LBA internetinėje svetainėje ir Lietuvos sportinio bridžo komandinių A ir B lygos pirmenybių nuostatų 4 punktą suformuluoti šitaip:

„4. LBA Prezidiumas patvirtina Lietuvos sportinio bridžo komandinių pirmenybių varžybų tvarkaraštį. Komisaras atsakingas už komandinių pirmenybių sklandų organizavimą: paskelbia informaciją apie tikslią Lietuvos komandinių pirmenybių varžybų vietą, laiką, tvarkaraštį, skelbia registraciją į Lietuvos komandines pirmenybes, nustato registracijos terminus, priima ir registruoja paraiškas, varžybų dalyvių konvencines kortas, vykdo kitas funkcijas bei priima sprendimus visais klausimais, susijusiais su efektyviu ir sklandžiu komandinių varžybų organizavimu. Komisaro sprendimai gali būti skundžiami LBA Prezidiumui, kuris turi teisę panaikinti komisaro priimtus sprendimus. Priimti LBA Prezidiumo ir komisaro sprendimai Lietuvos sportinio bridžo komandinių pirmenybių organizavimo klausimais  turi būti skelbiami LBA internetinėje svetainėje.“

Šiai formuluotei pritarė visi posėdžio dalyviai.

Edgaras Tallat-Kelpša paprieštaravo skirtingų reikalavimų gauti taures ir medalius taikymo, pasiūlydamas taikyti vienodus reikalavimus. Taip pat pasiūlė, kad B lygos komandų nariams taikyti mažesnius reikalavimus – nustatyti mažesnį sužaistų dalinimų skaičių, kuris yra privalomas, siekiant gauti taures ir medalius.Albertas Tyla paprieštaravo kitų pakeitimų svartymui šiame posėdyje – pasiūlė pirma nuosekliai išnagrinėti visus Lietuvos sportinio bridžo komandinių A ir B lygos nuostatus ir sistemiškai vienu kartu padaryti visus kitus pakeitimus, kurie nesusiję su atranka į B lygą ir registracijos į Lietuvos sportinio bridžo komandines pirmenybes problemomis. Posėdžio dalyviai nurodė, kad negalima keisti Lietuvos sportinio bridžo komandinių A ir B lygos pirmenybių nuostatų 7 punkto, kai dauguma komandų jau suderino savo komandų sudėtis, registravo narius, neatsižvelgdami į reikalavimą komandų nariams būti LBA priklausančių klubų nariais.

 NUTARTA. Pritarti pateiktiems Lietuvos sportinio bridžo komandinių A ir B lygos pirmenybių nuostatų 4 punkto pakeitimui ir jį suformuluoti šitaip:

„4. LBA Prezidiumas patvirtina Lietuvos sportinio bridžo komandinių pirmenybių varžybų tvarkaraštį. Komisaras atsakingas už komandinių pirmenybių sklandų organizavimą: paskelbia informaciją apie tikslią Lietuvos komandinių pirmenybių varžybų vietą, laiką, tvarkaraštį, skelbia registraciją į Lietuvos komandines pirmenybes, nustato registracijos terminus, priima ir registruoja paraiškas, varžybų dalyvių konvencines kortas, vykdo kitas funkcijas bei priima sprendimus visais klausimais, susijusiais su efektyviu ir sklandžiu komandinių varžybų organizavimu. Komisaro sprendimai gali būti skundžiami LBA Prezidiumui, kuris turi teisę panaikinti komisaro priimtus sprendimus. Priimti LBA Prezidiumo ir komisaro sprendimai Lietuvos sportinio bridžo komandinių pirmenybių organizavimo klausimais  turi būti skelbiami LBA internetinėje svetainėje.“

Minėto nuostatų punkto pakeitimas įsigalioja nuo protokolo paskelbimo LBA svetainėje datos. Kitus siūlomus pakeitimus apsvarstyti ir priimti sistemiškai išanalizavus visus Lietuvos sportinio bridžo komandinių A ir B lygos pirmenybių nuostatus.   

2.      SVARSTYTA.  2010/2011 m. sezono LBA organizuojamų sportinio bridžo varžybų kalendoriaus patvirtinimas. 

LBA Komisaras Andrejus Orlovičius pristatė 2010/2011 m. sezono LBA organizuojamų sportinio bridžo varžybų kalendorių:

2010 m. spalio 16-17 d. Atranka į B lygą;

2010 m. lapkričio 13 d. Komandinių A ir B lygos pirmenybių reguliaraus sezono 1-3 turai;

2010 m. lapkričio 14 d. Asmeninės pirmenybės;2010 m. gruodžio 4-5 d. Porinės pirmenybės maksimaliam rezutlatui (MAX);

2010 m. gruodžio 18-19 d. Komandinių A ir B lygos pirmenybių reguliaraus sezono 4-8 turai;

2011 m. sausio 22-23 d. Porinės pirmenybės vidutiniam rezutlatui (IMP);

2011 m. vasario 12-13 d. Komandinių A ir B lygos pirmenybių reguliaraus sezono 9-14 turai;

2011 m. kovo 5 d. Mišrių porų porinės pirmenybės maksimaliam rezutlatui (MAX);

2011 m. kovo 6 d. Jaunimo porinės pirmenybės;

2011 m. kovo 19-20 d. Komandinių A ir B lygos atkrentamieji turai: pusfinaliai, finalai, atranką į A lygą. 

Posėdžio nariai pateikė šias pastabas:

- Varžybos koncentruotos lapkričio, gruodžio ir kovo mėnesiais – po dvejas rungtynes, sezonas labai vėlai prasideda ir anksti baigiasi, ar nebūtų galima padaryti ilgesnį sezoną ir kai kurias varžybas perdėti į kitus mėnesius.

- 2010 m. gruodžio 18-19 d. yra savaitgalis prieš Šv. Kalėdas, todėl varžybų organizavimas šį savaitgalį gali kirstis su kitais potencialių varžybų dalyvių interesais. 

LBA Komisaras Andrejus Orlovičius nurodė, kad Lietuvos komandines primenybės sudėjoliojo taip, kad kuo mažiau dubliuotųsi su kaimyninių valstybių rengiamomis varžybomis. Atsižvelgiant į tai, kad daugumoje Lietuvos komandų sudėtyje yra kitų valstybių bridžo klubo žaidėjai, ir į Lietuvos bridžistų aktyvumą važinėjant į kitus turnyrus, bandant varžybas dėlioti į kitus savaitgalius susidaro problema, kad dalis žaidėjų iš kaimyninių valstybių negalės dalyvauti Lietuvos varžybose dėl varžybų, vykstančių kaimyninėse valstybėse. Yra likę tik trys laisvi savaitgaliai, ir tie patys palikti laisvi atsižvelgiant į Lietuvos valstybines šventes (Vėlines, Šv. Kalėdas, Naujuosius Metus, Šv. Velykas). Bandant praplėsti kalendorių, tektų varžybs organizuoti gegužės mėnesį, kada lankomumo rodikliai būna ženkliai mažesni. Problema susidaro dėl to, kad Lietuvos sezonas prasideda rugsėjo mėn., kada kitų valstybių kalendoriai jau būna patvirtinti, todėl susidaro suderinamumo problemos.  

Posėdžio nariai pritarė pateiktam 2010/2011 m. sezono LBA organizuojamų sportinio bridžo varžybų kalendoriui, pateikdami pasiūlymą kitais metais anksčiau pradėti LBA sezoną. 

NUTARTA. Patvirtinti 2010/2011 m. sezono LBA organizuojamų sportinio bridžo varžybų kalendorių:

2010 m. spalio 16-17 d. Atranka į B lygą;

2010 m. lapkričio 13 d. Komandinių A ir B lygos pirmenybių reguliaraus sezono 1-3 turai;

2010 m. lapkričio 14 d. Asmeninės pirmenybės;

2010 m. gruodžio 4-5 d. Porinės pirmenybės maksimaliam rezutlatui (MAX);

2010 m. gruodžio 18-19 d. Komandinių A ir B lygos pirmenybių reguliaraus sezono 4-8 turai;

2011 m. sausio 22-23 d. Porinės pirmenybės vidutiniam rezutlatui (IMP);

2011 m. vasario 12-13 d. Komandinių A ir B lygos pirmenybių reguliaraus sezono 9-14 turai;

2011 m. kovo 5 d. Mišrių porų porinės pirmenybės maksimaliam rezutlatui (MAX);

2011 m. kovo 6 d. Jaunimo porinės pirmenybės;

2011 m. kovo 19-20 d. Komandinių A ir B lygos atkrentamieji turai: pusfinaliai, finalai, atranką į A lygą.    

Posėdžio pirmininkas

Erikas Vainikonis 

Posėdžio sekretorė   

Justė Rotomskytė

 

 

@2009 LIETUVOS SPORTINIO BRIDŽIO ASOCIACIJA. All Rights Reserved.
Please contact Administrator with any technical comments or questions about this site.