RussianLithuanianEnglishLietuvos sportinio bridžo porų pirmenybių (maksimaliam rezultatui) NUOSTATAI

Lietuvos sportinio bridžo 

porų  pirmenybių (maksimaliam rezultatui)

NUOSTATAI

I. Dalyviai ir rengianti organizacija. 

1. Lietuvos porų (maksimaliam rezultatui) pirmenybes, toliau LPMP, rengia Lietuvos sportinio bridžo asociacija. 

2. LPMP yra visiems atviras turnyras, nepriklausomai nuo narystės LBA ar pilietybės. 
 

II. Organizaciniai klausimai. 

3. Tikslią LPMP rengimo vietą ir laiką paskelbia LBA Prezidiumas ne vėliau, kaip prieš 2 savaites iki pirmenybių pradžios. 

4. Starto mokestis – 35 litai žaidėjui. Jaunimas (žaidėjai, kuriems turnyro vykdymo metais sukanka 25 metai ir jaunesni) ir senjorai (žaidėjai, kuriems turnyro vykdymo metais sukanka 60 metų ir vyresni) moka lengvatinį 20 litų mokestį. Moksleiviams starto mokestis netaikomas. 
 

III. Vykdymo tvarka. 

5. Pirmenybės nevykdomos, jei užsiregistruoja mažiau kaip 19 porų. Tokiu atveju LBA Prezidiumas priima sprendimą dėl jų vykdymo kitu laiku ar nevykdymo tais metais visai. 

6. Pirmenybės vykdomos dviem etapais – atranka (6 sesijos po 10 padalinimų) ir finalas (6 sesijos po 10 padalinimų). Organizuojamas A finalas, į kurį patenka 16 geriausią rezultatą atrankoje pasiekusių porų. A finale visos poros sužaidžia tarpusavyje po du kartus. Į galutinį poros pasiektą rezultatą įskaičiuojama pusė atrankoje pasiekto rezultato, t.y. 

galutinis rezultatas =½ Σ An + Σ Fn 

7. Turnyro rezultatai skaičiuojami maksimaliam rezultatui (match points), pervedant juos į procentus. Dviems ar daugiau dalyvių parodžius vienodą rezultatą galutinėje įskaitoje ar atrankiniame etape, papildomu rodikliu eilės tvarka tampa:

  • rezultatai finale;
  • dalinimų, kuriuos žaidė abu (visi) dalyviai, rezultatai;
  • užimtų vietų suma (pirmiausia finale, po to visose sesijose);
 

8. Dalyvių susėdimas pirmai sesijai vykdomas burtų keliu, kitoms sesijoms - teisėjo nuožiūra.

 

IV. Varžymosi sistema ir konvencijos. 

9.  Pirmenybėse draudžiama naudoti stipriai nenatūralias (HUM) varžymosi sistemas. Nenatūralių konvencijų (Brown Sticker) neleidžiama naudoti, išskyrus Wilkosz konvenciją. 
 

V. Bendri organizaciniai-sportiniai reikalavimai. 

10. Sesijos metu draudžiama palikti žaidimo salę be teisėjo leidimo. Turo metu draudžiama palikti žaidimo vietą be teisėjo leidimo. Žaidėjui pažeidus aukščiau išvardintus reikalavimus pirmą kartą, jis baudžiamas bauda, lygia 25% nuo vieno tos sesijos padalinimo maksimalaus rezultato, kitus kartus – 50% bauda. Žaidėjas, pažeidęs aukščiau išvardintus reikalavimus tris ar daugiau kartų, gali būti diskvalifikuotas. 

11. Žaidimo salėje draudžiama rūkyti, įsinešti ar vartoti alkoholinius gėrimus bei turėti įjungtą mobilųjį telefoną ar kitą ryšio priemonę be teisėjo leidimo. Žaidėjui pažeidus aukščiau išvardintus reikalavimus, jis baudžiamas bauda, lygia 50% nuo vieno tos sesijos padalinimo maksimalaus rezultato. Žaidėjas, ignoruojantis šiuos reikalavimus, gali būti diskvalifikuotas.  

12. Paėmus kortas iš dėžučių, draudžiama kalbėti kalba, kurią supranta ne visi prie stalo sėdintys žaidėjai. 
 

VI. Nugalėtojų apdovanojimas. 

13. Poros, užėmusios A finale pirmas tris vietas apdovanojamos diplomais ir medaliais. LPMP A finalo nugalėtojai apdovanojami taurėmis.

  

LBA Prezidentas

Arūnas Jankauskas 

LBA varžybų  Komisaras

Artūras Žilanus

@2009 LIETUVOS SPORTINIO BRIDŽIO ASOCIACIJA. All Rights Reserved.
Please contact Administrator with any technical comments or questions about this site.