RussianLithuanianEnglishLietuvos sportinio bridžo porų pirmenybių (IMP) NUOSTATAI

I. Dalyviai ir rengianti organizacija.


1. Lietuvos porų (IMP) pirmenybes, toliau LPIP, rengia Lietuvos bridžo asociacija.


2. LPIP yra visiems atviras turnyras, nepriklausomai nuo narystės LBA ar pilietybės.


II. Organizaciniai klausimai.


3. Tikslią LPIP rengimo vietą ir laiką paskelbia LBA Prezidiumas ne vėliau, kaip prieš 2 savaites iki pirmenybių pradžios.


4. Starto mokestis – 35 litai žaidėjui. Jaunimas (žaidėjai, kuriems turnyro vykdymo metais sukanka 25 metai ir jaunesni) ir senjorai (žaidėjai, kuriems turnyro vykdymo metais sukanka 60 metų ir vyresni) moka lengvatinį 20 litų mokestį.


III. Vykdymo tvarka.


5. Pirmenybės nevykdomos, jei užsiregistruoja mažiau kaip 19 porų. Tokiu atveju LBA Prezidiumas priima sprendimą dėl jų vykdymo kitu laiku ar nevykdymo tais metais visai.


6. Pirmenybės vykdomos dviem etapais – atranka (6 sesijos po 10 padalinimų) ir finalas (6 sesijos po 10 padalinimų). Organizuojamas A finalas, į kurį patenka 16 geriausią rezultatą atrankoje pasiekusių porų. A finale visos poros sužaidžia tarpusavyje po du kartus. Į galutinį poros pasiektą rezultatą įskaičiuojama pusė atrankoje pasiekto rezultato, t.y.


galutinis rezultatas =½ Σ An + Σ Fn


    7. Visos atrankoje dalyvavusios, tačiau į A finalą nepatekusios poros, turi teisę dalyvauti  B finale. B finalas organizuojamas tik tuo atveju, jei jame pareiškia norą dalyvauti bent 8 poros. Atrankos rezultatas neskaičiuojamas į galutinį B finalo rezultatą.


    8. Turnyro rezultatai skaičiuojami „Cavendish averaged” metodu, t.y. kiekvienas užrašas lyginamas su visais likusiais, skirtumą įvertinant imp’ais. Užrašo įvertinimu bus imp’ų suma iš visų palyginimų, padalinta iš lyginimų skaičiaus. Neribojamas išlošimo dydis prie vieno stalo. Vienintelis apribojimas yra tai, kad imp’ų skalė baigiasi ties 17 (Cavendish reglamentas). Dviems ar daugiau dalyvių parodžius vienodą rezultatą galutinėje įskaitoje ar atrankiniame etape, papildomu rodikliu eilės tvarka tampa:

•    rezultatai finale;

•    dalinimų, kuriuos žaidė abu (visi) dalyviai, rezultatai;

•    užimtų vietų suma (pirmiausia finale, po to visose sesijose);


9. Dalyvių susėdimas pirmai sesijai vykdomas burtų keliu, kitoms sesijoms - teisėjo nuožiūra.

 

IV. Varžymosi sistema ir konvencijos.


10.  Pirmenybėse draudžiama naudoti stipriai nenatūralias (HUM) varžymosi sistemas. Nenatūralių konvencijų (Brown Sticker) neleidžiama naudoti, išskyrus Wilkosz konvenciją.


V. Bendri organizaciniai-sportiniai reikalavimai.


11. Žaidėjas gali būti baudžiamas už bet kokį nusižengimą, kuris nepagrįstai uždelsia ir apsunkina žaidimą, sukelia nepatogumus kitiems žaidėjams, pažeidžia taisykles arba priverčia priteisti kompensacinį rezultatą kitame stale.

Poros, sugadinusios dalinimą (pvz. įdėjusios kortas į neteisingą dėžutės skyrių) baudžiamos 3 IMP bauda.

Žaidėjas, nesilaikantis organizatorių reikalavimų, nevykdantis teisėjo reikalavimų, o taip pat nepagarbiai besikreipiantis į teisėją ir kitus dalyvius, baudžiamas automatine bauda nuo 3 iki 10 IMP, o pakartotinis nusižengimas gali būti baudžiamas diskvalifikacija iš turnyro.


12. Žaidimo salėje draudžiama rūkyti, įsinešti ar vartoti alkoholinius gėrimus, būti neblaiviam bei turėti įjungtą mobilųjį telefoną ar kitą ryšio priemonę be teisėjo leidimo. Žaidėjui pažeidus aukščiau išvardintus reikalavimus, jis baudžiamas bauda nuo 5 iki 10 IMP. Žaidėjas, ignoruojantis šiuos reikalavimus, gali būti diskvalifikuotas.


13. Paėmus kortas iš dėžučių, draudžiama kalbėti kalba, kurią supranta ne visi prie stalo sėdintys žaidėjai.


VI. Nugalėtojų apdovanojimas.


14. Poros, užėmusios pirmas tris vietas apdovanojamos diplomais ir medaliais. LPIP  A finalo nugalėtojai apdovanojami taurėmis. B finalo nugalėtojai apdovanojami diplomais ir medaliais.

 


LBA Prezidentas

Arūnas Jankauskas


LBA varžybų Komisaras

Artūras Žilanus

 


@2009 LIETUVOS SPORTINIO BRIDŽIO ASOCIACIJA. All Rights Reserved.
Please contact Administrator with any technical comments or questions about this site.