RussianLithuanianEnglishLietuvos sportinio bridžo jaunimo porų pirmenybių NUOSTATAI

 

I. Dalyviai ir rengianti organizacija.

 

1. Lietuvos jaunimo porų pirmenybes, toliau LJP, rengia Lietuvos bridžo asociacija.

 

2. LJP yra atviras turnyras, nepriklausomai nuo narystės LBA ar pilietybės.

 

3. Turnyre gali dalyvauti tik žaidėjai, kurie turnyro vykdymo metų sausio 1 dieną buvo 25 metų ar jaunesni.

 

II. Organizaciniai klausimai.

 

4. Tikslią LJP rengimo vietą ir laiką paskelbia LBA Prezidiumas ne vėliau, kaip prieš 2 savaites iki pirmenybių pradžios.

 

5. Starto mokestis – 15 litų žaidėjui. Moksleiviams starto mokestis netaikomas.

 

III. Vykdymo tvarka.

 

5. Pirmenybės nevykdomos, jei užsiregistruoja mažiau kaip 8 poros. Tokiu atveju LBA Prezidiumas priima sprendimą dėl jų vykdymo kitu laiku ar nevykdymo tais metais visai.

 

6. Žaidžiamos dvi lygiavertės sesijos (po 22-30 padalinimų). Tikslų padalinimų skaičių nustato vyr. teisėjas. Poros galutinis rezultatas yra surinktų procentų suma.

 

7. Turnyro rezultatai skaičiuojami maksimaliam rezultatui (match points), pervedant juos į procentus. Dviems ar daugiau dalyvių parodžius vienodą rezultatą galutinėje įskaitoje ar atrankiniame etape, papildomu rodikliu eilės tvarka tampa:

§  rezultatai finale;

§  dalinimų, kuriuos žaidė abu (visi) dalyviai, rezultatai;

§  užimtų vietų suma.

 

8. Dalyvių susėdimas pirmai sesijai vykdomas burtų keliu, kitoms sesijoms - teisėjo nuožiūra.

 

IV. Varžymosi sistema ir konvencijos.

 

9.  Pirmenybėse draudžiama naudoti stipriai nenatūralias (HUM) varžymosi sistemas. Nenatūralių konvencijų (Brown Sticker) neleidžiama naudoti, išskyrus Wilkosz konvenciją.

 

 

V. Bendri organizaciniai-sportiniai reikalavimai.

 

10. Žaidėjas gali būti baudžiamas už bet kokį nusižengimą, kuris nepagrįstai uždelsia ir apsunkina žaidimą, sukelia nepatogumus kitiems žaidėjams, pažeidžia taisykles arba priverčia priteisti kompensacinį rezultatą kitame stale.

Poros, sugadinusios dalinimą (pvz. įdėjusios kortas į neteisingą dėžutės skyrių) baudžiamos bauda, lygia 25% nuo vieno tos sesijos dalinimo maksimalaus rezultato.

Žaidėjas, nesilaikantis organizatorių reikalavimų, nevykdantis teisėjo reikalavimų, o taip pat nepagarbiai besikreipiantis į teisėją ir kitus dalyvius, baudžiamas automatine bauda nuo 25% iki 100% nuo vieno tos sesijos padalinimo maksimalaus rezultato, o pakartotinis nusižengimas gali būti baudžiamas diskvalifikacija iš turnyro.

 

11. Žaidimo salėje draudžiama rūkyti, įsinešti ar vartoti alkoholinius gėrimus, būti neblaiviam bei turėti įjungtą mobilųjį telefoną ar kitą ryšio priemonę be teisėjo leidimo. Žaidėjui pažeidus aukščiau išvardintus reikalavimus, jis baudžiamas bauda nuo 50% iki 100% nuo vieno tos sesijos padalinimo maksimalaus rezultato. Žaidėjas, ignoruojantis šiuos reikalavimus, gali būti diskvalifikuotas.

 

12. Paėmus kortas iš dėžučių, draudžiama kalbėti kalba, kurią supranta ne visi prie stalo sėdintys žaidėjai.

 

 

VI. Nugalėtojų apdovanojimas.

 

13. Poros, užėmusios pirmas tris vietas apdovanojamos diplomais ir medaliais. LJP nugalėtojai apdovanojami taurėmis.

 

 

LBA Prezidentas

Arūnas Jankauskas

 

LBA varžybų Komisaras

Artūras Žilanus

 


@2009 LIETUVOS SPORTINIO BRIDŽIO ASOCIACIJA. All Rights Reserved.
Please contact Administrator with any technical comments or questions about this site.