RussianLithuanianEnglishKomandinių pirmenybių nuostatai (2017-2018 m. redakcija)

 

                          Lietuvos sportinio bridžo

2017-2018 m. sezono

komandinių pirmenybių

NUOSTATAI

 

I.            Dalyviai ir rengianti organizacija

1.

Lietuvos komandines pirmenybes, toliau LKP, rengia Lietuvos bridžo asociacija.

2.

Lietuvos komandinėse pirmenybėse dalyvauja visos tokį norą pareiškusios komandos, užsiregistravusios LBA internetinėje svetainėje iki LBA komisaro nurodyto termino (pavėluota registracija gali būti priimta atskiru LBA komisaru sprendimu) ir pateikusios raštu užpildytą ir pasirašytą komandos paraiškos formą teisėjui.

3.

Komandinėse pirmenybėse gali dalyvauti tik LBA registruotų klubų nariai.

4.

Šiuose nuostatose taikyti terminai:

 • Susitikimas – vienas komandų tarpusavio mačas, kai komandos sužaidžia nuostatuose nustatytą dalinimų skaičių neišeidami iš varžybų salės.
 • Turas – vieno savaitgalio ar vienos dienos susitikimų visuma, nustatyta pagal Lietuvos sportinio bridžo federacijos patvirtintiną bridžo varžybų kalendorių.
 • Ratas – susitikimų visuma, kai atitinkamos lygos komanda sužaidžia su kiekviena tos pačios lygos komanda.
 • Lietuvos komandinių pirmenybių pradžia – LBA varžybų kalendoriuje nustatyta Lietuvos komandinių pirmenybių pirmojo susitikimo diena.
   
 

II.    Organizaciniai klausimai

5.

Tikslią Lietuvos komandinių pirmenybių pirmojo susitikimo rengimo vietą ir laiką paskelbia LBA Prezidiumas arba LBA turnyrų komisaras (toliau Komisaras) ne vėliau kaip prieš savaitę iki Lietuvos komandinių pirmenybių atitinkamo turo pradžios.

6.

Kiekvienai komandai, dalyvaujančiai Lietuvos komandinėse pirmenybėse, gali atstovauti tik žaidėjai, užregistruoti oficialioje komandos paraiškoje. Starto mokestis komandai yra 132 eurai. Jei visą komandą sudaro žaidėjai, kuriems turnyro pradžios metų sausio 1d. buvo 25 metų ar jaunesni, komandai taikoma 50% nuolaida. Jei tokią komandą sezono metu papildo žaidėjai, kuriems turnyro pradžios metų sausio 1d. buvo daugiau, nei 25 metai, tai komanda privalo sumokėti likusią dalį iki pilno mokesčio.

7.

Komandų starto mokestis turi būti sumokėtas LBA iždininkui arba jį pavaduojančiam asmeniui ne vėliau kaip iki Lietuvos komandinių pirmenybių I turo pradžios.

8.

Komandos privalo pateikti paraiškas komisarui ne vėliau kaip iki Lietuvos komandinių pirmenybių I turo pradžios. Paraiškoje turi būti užregistruoti ne mažiau kaip keturi žaidėjai ir ne daugiau kaip 8 žaidėjai. Paraiškoje kiekviena komanda nurodo komandos kapitoną, jo telefoną, elektroninio pašto adresą.

9.

Komandos kapitonas, negavęs informacijos apie eilinio pirmenybių susitikimo laiką ir vietą, privalo pats susisiekti (LBA paskelbtu telefonu arba elektroninio paštu adresu) su Komisaru.

   
 

III.  Komandų formavimas

10.

Komandoje iškilus ginčo situacijai dėl jos sudėties (komandai skylant), klausimas sprendžiamas paprastu balsavimu, kuriame dalyvauti turi teisę visi žaidėjai, esantys komandos paskutinėje paraiškoje ir sužaidę už komandą bent vieną susitikimą. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamą balsą turi komandos kapitonas.

11.

Sezono metu komandos gali užregistruoti naujus žaidėjus. Nuo komandinių pirmenybių pradžios žaidėjas nebegali pakeisti komandos iki komandinių pirmenybių pabaigos.

12.

Komandos sudėties pakeitimui komandos, priimančios naują žaidėją, kapitonas Komisarui pateikia paraišką, kurioje nurodoma pilna nauja komandos sudėtis. Paraiškos dėl komandos sudėties pakeitimo skaitmenine ar raštiška forma gali būti pateikiamos iki pirmenybių atitinkamo turo pradžios likus ne mažiau kaip 3 dienoms. Pateikus paraišką elektronine forma nurodytu laiku, paraiška raštiška forma Komisarui gali būti pateikiama ne vėliau kaip iki atitinkamo turo pirmo susitikimo pradžios. Pateikus motyvuotą paraišką, Komisaro sprendimu ji gali būti nagrinėjama išimties tvarka.

   
 

IV. Vykdymo tvarka

13.

Lietuvos komandinės pirmenybės vykdomos dviem etapais – reguliarusis sezonas ir atkrintamosios varžybos.

14.

Reguliariajame sezone komandos sužaidžia 2 ratus - vieno rato metu kiekviena komanda sužaidžia po vieną 12 dalinimų susitikimą su kiekviena kita komanda pagal iš anksto pateiktą susitikimų tvarkaraštį (viename rate 9 susitikimai). Pirmenybės vykdomos susitikimais. Visus susitikimus komandos žaidžia tuo pačiu metu, vienoje vietoje ir vienodais dalinimais. Pagal reguliaraus sezono bendrą abiejų ratų rezultatą 4 komandos, surinkusios daugiausiai VP taškų, iškovoja teisę dalyvauti atkrentamosiose varžybose (pusfinaliuose ir finaluose).

15.

Komanda, tvarkaraštyje nurodyta pirma, vadinama šeimininkų komanda. Komanda, tvarkaraštyje nurodyta antra, yra svečių komanda. Šeimininkų komanda žaidžia N/S linijoje atvirame kambaryje, ir E/W linijoje uždarame kambaryje. Šeimininkų komanda turi teisę atsisėsti prie stalo susitikimui po to, kai tai padaro svečių komanda.

16.

Reguliariajame sezone komandoms surinkus po lygiai taškų (VP), geresnę vietą lemia:

 • geresnis rezultatas IMP’ais tarpusavio susitikimuose;
 • geresnis bendras IMP-ų skirtumas;
 • didesnis pergalių skaičius;
 • burtai.

17.

Į atkrintamąsias varžybas patenka keturios komandos, parodžiusios geriausią bendrą rezultatą reguliariajame sezone. Atkrintamąsias varžybas sudaro pusfinaliai, susitikimas dėl trečios vietos ir finalas. Pagal reguliaraus sezono rezultatus pirmą vietą užėmusi komanda pasirenka sau varžovą iš trečią ir ketvirtą vietą užėmusios komandos. Pusfinaliuose laimėjusios komandos iškovoja teisę žaisti finale, o pralaimėjusios komandos kovoja dėl trečios vietos.

18.

Atkrintamosiose varžybose žaidžiama po 60 dalinimus (skaičiuojant rezultatus kas 12 dalinimų).

19.

Visuose atkrintamųjų varžybų susitikimuose (įskaitant finalą) komanda, užėmusi aukštesnę vietą reguliariajame čempionate, gauna 6,1 impų carry-over‘į.

   
 

V.    Sisteminiai apribojimai. Konvencinės kortos

20.

Komandinės pirmenybės rengiamos laikantis WBF ir EBL sisteminės politikos. Ypatingai nenatūralios sistemos (HUM) sąvoka naudojama taip, kaip ją apibrėžia WBF sisteminė politika.

21.

Lietuvos komandinių pirmenybių susitikimuose komandoms draudžiama naudoti ypatingai nenatūralias varžymosi sistemas (HUM).

22.

Prasidėjus susitikimui kiekviena komandos pora privalo turėti du užpildytus pilnos konvencinės kortos egzempliorius. Pora, neturinti konvencinės kortos susitikimo metu, privalo žaisti natūralia sistema pagal LBA Prezidiumo patvirtintą konvencinę kortą. Netinkamai ar nepilnai užpildžiusi konvencinę kortą pora bus traktuojama kaip neturinti konvencinės kortos. Jei pora žaidimo metu neturi konvencinės kortos, tai komanda, kurioje yra minėta pora, baudžiama 3 VP (atkrintamosiose varžybose 10 IMP’ų bauda. Susitikimo metu dėl konvencinės kortos nebuvimo kilusios ginčytinos situacijos priteisiamos neturinčios konvencinės kortos poros nenaudai.

   
 

VI.    Bendri organizaciniai-sportiniai reikalavimai

23.

Vienam 12 dalinimų segmentui sužaisti skiriamа 1 valandа 45 minutės. Komandos, viršijusios šį laiko limitą, baudžiamos 0,5 VP bauda, jei vėluojama iki 5 min., 1VP bauda, jei vėluojama 5-10 min., 2VP bauda, jei vėluojama 10-15 min. Esant didesniam kaip 15 min. vėlavimui arba kai vėlavimas yra piktybinis, teisėjas gali skirti papildomas baudas (taip pat nuimti dalinimus). Pasibaigus komandų susitikimui (nepriklausomai nuo to, ar buvo vėluojama sužaisti), rezultatui patikrinti skiriama 5 minučių.

24.

Komanda baudžiama 0,5 VP, o atkrintamosiose varžybose 5 IMP’ų bauda, jei vėluoja į žaidimo pradžią ir po 0,25 VP, o atkrintamosiose varžybose 3 IMP’ais už kiekvienas sekančias 5 min. Be to, komanda, vėluojanti į susitikimą, kas aštuonios minutės praranda teisę į vieną dalinimą, vertinant jį minus 3 IMP-ais. Padalinimo numerį parenka teisėjas. Žaidimo pradžia, nustatant vėlavimą, yra laikas nurodytas komandinių pirmenybių tvarkaraštyje, o ne realus susitikimų pradžios laikas.

25.

Galutinis komandos rezultatas susitikime, vertinant VP, negali būti neigiamas.

26.

Žaidimo salėje draudžiama rūkyti arba vartoti alkoholinius gėrimus bei turėti įjungtą mobilųjį telefoną ar kitą ryšio priemonę be teisėjo leidimo. Komanda, kurios žaidėjas pažeidžia išvardintus reikalavimus, baudžiama 1 VP (atkrintamosiose varžybose – 5 IMP) bauda. Žaidėjas, ignoruojantis šiuos reikalavimus, gali būti diskvalifikuotas.

27.

Varžybų dalyviai žaidimo salėje varžybų metu privalo vengti pastabų ar veiksmų, kurie sutrukdytų sklandžią varžybų eigą ar trukdytų kitiems varžybų dalyviams. Padalinimo “sugadinimas” dėl garsaus komentavimo baudžiamas 1 VP (atkrintamosiose varžybose – 5 IMP) bauda.

   
 

VII.    Komandos neatvykimas į susitikimą

28.

Komandai neatvykus į susitikimą, ji gauna 0 VP, o jos oponentai maksimumą iš žemiau nurodytų:

 • 12 VP;
 • tame rate komandos surinktų VP vidurkis (0,1VP tikslumu);
 • tame rate kitų komandų prieš neatvykusią komandą surinktų VP vidurkis (0,1VP tikslumu).

29.

Komandai neatvykus į susitikimą antrą kartą, ji yra šalinama iš pirmenybių, o jos pasiekti rezultatai:

 • anuliuojami, jei tai įvyksta pirmame rate;
 • antrojo rato anuliuojami, o pirmojo paliekami, jei komanda sužaidė visus pirmojo rato susitikimus.
 • Visiems pašalintos komandos žaidėjams skiriama sąlyginė 1 metų diskvalifikacija.
   
 

VIII.    Nugalėtojų apdovanojimas

30.

Komandos nugalėtojos žaidėjai apdovanojami taurėmis.  

31.

Geriausias žaidėjas (pagal asmeninį Butler’į), sužaidęs ne mažiau kaip 50% reguliaraus sezono padalinimų, apdovanojamas taure.

   
 

IX  Baigiamosios nuostatos

32.

Apeliacijos pateikiamos bei svarstomos vadovaujantis Apeliacijų pateikimo Lietuvos sportinio bridžo asociacijos organizuojamose pirmenybėse taisyklėmis.

33.

Visi nereglamentuoti klausimai sprendžiami LBA Prezidiumo nutarimu. Oficialus informacijos apie Lietuvos komandines pirmenybes šaltinis – Lietuvos sportinio bridžo federacijos internetinė svetainė.

   
 

LBA prezidentas Erikas Vainikonis

   
 

LBA varžybų Komisaras Andrejus Orlovičius

Lietuvos sportinio bridžo

2017-2018 m. sezono

Komandinių pirmenybių nuostatų

Priedas Nr. 1

 

LIETUVOS SPORTINO BRIDŽO KOMANDINĖS PIRMENYBĖS

 

2017/2018 metų sezonas

 

KOMANDOS PARAIŠKA

 

Komandos pavadinimas:

 

 

Eil. Nr.

Pavardė, vardas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komandos kapitonas: ___________________________________________

                                                                                      (vardas pavardė)

Komandos kapitono kontaktiniai duomenys:

Elektroninio pašto adresas:_______________________________________

Telefono Nr. _____________________________________________________

 

 

Paraiškos pateikimo data: _________________________

 

 

 

 

Komandos kapitonas                                                   ____________________________________________

                                                                                                                (vardas pavardė, parašas)

LBA komandinių pirmenybių teisėjas

__________________________________________

                                                                                           (vardas pavardė, parašas, data)

 

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@2009 LIETUVOS SPORTINIO BRIDŽIO ASOCIACIJA. All Rights Reserved.
Please contact Administrator with any technical comments or questions about this site.