RussianLithuanianEnglishLietuvos sportinio bridžo asmeninių pirmenybių nuostatai

Patvirtinta Lietuvos sportinio bridžo

asociacijos Prezidiumo 2007-11-07

sprendimu (protokolas Nr. 2007-5)

Lietuvos sportinio bridžo

asmeninių pirmenybių

NUOSTATAI

 

 

I. Dalyviai ir rengianti organizacija. 

1. Lietuvos asmenines pirmenybes, toliau LAP, rengia Lietuvos bridžo asociacija. 

2. LAP yra visiems atviras turnyras, nepriklausomai nuo narystės LBA ar pilietybės. 
 

II. Organizaciniai klausimai. 

3. Tikslią LAP rengimo vietą ir laiką paskelbia LBA Prezidiumas ne vėliau, kaip prieš 2 savaites iki pirmenybių pradžios. 

4. Starto mokestis – 20 litų žaidėjui. Jaunimas (žaidėjai, kuriems turnyro vykdymo metais sukanka 25 metai ir jaunesni) ir senjorai (žaidėjai, kuriems turnyro vykdymo metais sukanka 60 metų ir vyresni) moka lengvatinį 10 litų mokestį. Moksleiviams starto mokestis netaikomas. 
 

III. Vykdymo tvarka. 

5. Pirmenybės nevykdomos, jei susirenka 19 dalyvių arba mažiau. Tokiu atveju LBA prezidiumas sprendžia dėl pirmenybių vykdymo kitu laiku ar nevykdymo visai. 

6. Esant 20-28 dalyviams, žaidžiami 40-63 lygiaverčiai dalinimai keliomis sesijomis. Tikslų padalinimų ir sesijų skaičių nustato teisėjas. 

7. Esant virš 28 dalyvių pirmenybės vykdomos dviem etapais – atranka (21-33 padalinimai) ir finalas (21-27 padalinimai). Tikslų padalinimų skaičių nustato teisėjas. Į finalą patenka 28 žaidėjai. Atrankoje pasiektas rezultatas skaičiuojamas su svoriu 0,75, t.y.

Galutinis rezultatas = Atranka*0,75% + Finalas*100%

 

8. Turnyro rezultatai skaičiuojami maksimaliam rezultatui (match points), pervedant juos į procentus. Dviems ar daugiau dalyvių parodžius vienodą rezultatą galutinėje įskaitoje ar atrankiniame etape, papildomu rodikliu eilės tvarka tampa:

  • rezultatai finale;

  • dalinimų, kuriuos žaidė abu (visi) dalyviai, rezultatai;

  • visų partnerių vietų suma minus oponentų užimtų vietų suma

  • burtai

 

9. Dalyvių susėdimas pirmai sesijai vykdomas burtų keliu, kitoms sesijoms - teisėjo nuožiūra.

 

IV. Varžymosi sistema. 

10. Visi dalyviai žaidžia viena iš anksto paskelbta varžymosi (Nasz System) ir vistavimo (natūralia) sistema. Varžytis kita sistema  leidžiama tik tuo atveju, jei su tuo sutinka visi keturi žaidėjai. 

11. Jei žaidėjas nukenčia dėl to, kad partneris akivaizdžiai nesilaiko aprašyme numatytų principų, tai jam teisėjas gali priteisti rezultatą praradimui kompensuoti. Teisė į kompensacija yra prarandama, jei varžymasis, visiems pritarus, vyko kita, nei yra numatyta šiais nuostatais, sistema. 

12. Kiekvienas žaidėjas gauna trumpą sistemos aprašymą, kuriuo gali naudotis žaidimo metu. 
 

V. Bendri organizaciniai-sportiniai reikalavimai. 

13. Žaidėjas gali būti baudžiamas už bet kokį nusižengimą, kuris nepagrįstai uždelsia ir apsunkina žaidimą, sukelia nepatogumus kitiems žaidėjams, pažeidžia taisykles arba priverčia priteisti kompensacinį rezultatą kitame stale.

Poros, sugadinusios dalinimą (pvz. įdėjusios kortas į neteisingą dėžutės skyrių) baudžiamos bauda, lygia 25% nuo vieno tos sesijos dalinimo maksimalaus rezultato.

Žaidėjas, nesilaikantis organizatorių reikalavimų, nevykdantis teisėjo reikalavimų, o taip pat nepagarbiai besikreipiantis į teisėją ir kitus dalyvius, baudžiamas automatine bauda nuo 25% iki 100% nuo vieno tos sesijos padalinimo maksimalaus rezultato, o pakartotinis nusižengimas gali būti baudžiamas diskvalifikacija iš turnyro. 

14. Žaidimo salėje draudžiama rūkyti, įsinešti ar vartoti alkoholinius gėrimus, būti neblaiviam bei turėti įjungtą mobilųjį telefoną ar kitą ryšio priemonę be teisėjo leidimo. Žaidėjui pažeidus aukščiau išvardintus reikalavimus, jis baudžiamas bauda nuo 50% iki 100% nuo vieno tos sesijos padalinimo maksimalaus rezultato. Žaidėjas, ignoruojantis šiuos reikalavimus, gali būti diskvalifikuotas.  

15. Paėmus kortas iš  dėžučių, draudžiama kalbėti kalba, kurią  supranta ne visi prie stalo sėdintys žaidėjai. 
 

VI. Nugalėtojų apdovanojimas. 

16. Dalyviai, užėmę pirmas tris vietas apdovanojami diplomais ir medaliais. LAP nugalėtojas apdovanojamas taure. 
 

LBA Prezidentas

Arūnas Jankauskas 

LBA varžybų  Komisaras

Artūras Žilanus


@2009 LIETUVOS SPORTINIO BRIDŽIO ASOCIACIJA. All Rights Reserved.
Please contact Administrator with any technical comments or questions about this site.